پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع)
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
122
محبوب
کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه و ادعیه خوانی با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار گردید.

1397/05/25 03:04
شروع کلاس های نهج البلاغه
شروع کلاس های نهج البلاغه

کلاس های نهج البلاغه با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار گردید.

1397/04/10 18:22
برگزاری کلاس نهج البلاغه
برگزاری کلاس نهج البلاغه

کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله با حضور خواهران بسیجی به همراه سرکارخانم تیموری برگزار شد.

1396/07/19 22:04
برگزاری کلاس نهج البلاغه
برگزاری کلاس نهج البلاغه

کلاس نهج البلاغه با حضور تعدادی از واهران بسیجی در پایگاه ارالله برگزار شد.

1396/07/12 18:42
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار شد.

1396/06/02 23:05
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه با حضور جمعی از خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار شد.

1396/05/25 19:12