پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع)
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
121
محبوب
کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه و ادعیه خوانی با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار گردید.

1397/05/24 22:34
شروع کلاس های نهج البلاغه
شروع کلاس های نهج البلاغه

کلاس های نهج البلاغه با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار گردید.

1397/04/10 13:52
برگزاری کلاس نهج البلاغه
برگزاری کلاس نهج البلاغه

کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله با حضور خواهران بسیجی به همراه سرکارخانم تیموری برگزار شد.

1396/07/19 18:34
برگزاری کلاس نهج البلاغه
برگزاری کلاس نهج البلاغه

کلاس نهج البلاغه با حضور تعدادی از واهران بسیجی در پایگاه ارالله برگزار شد.

1396/07/12 15:12
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه با حضور خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار شد.

1396/06/02 18:35
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله
برگزاری کلاس نهج البلاغه در پایگاه ثارالله

کلاس نهج البلاغه با حضور جمعی از خواهران بسیجی در پایگاه ثارالله برگزار شد.

1396/05/25 14:42