تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 16:33
کد خبر : 696116
سرویس خبری : امام و رهبری
 

حلقه پیشکسوتان و نوجوانان

حلقه پیشکسوتان و نوجوانان

بسیجیان در نماز بیت رهبری شرکت به عمل آوردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بی مزار  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،در تاریخ 97/3/21 ساعت 9:30 صبح جمعی از بسیجیان پیشکسوت و نوجوانان برای اقامه نماز در بیت رهبری شرکت داشتند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ