تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 15:47
کد خبر : 695748
سرویس خبری : سبک زندگی
 

کارگاه چراغ خانه(مادرانه)

کارگاه چراغ خانه(مادرانه)

خانم دکتر رشوند در مورد مهارتهای زندگی صحبت کردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بی مزار  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،در تاریخ 97/3/19 در کارگاه چراغ خانه(مادرانه) خانم دکتر رشوند در مورد مهارتهای زندگی و مسائل پیرامون آن به کارشناسی پرداختند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ