تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 15:39
کد خبر : 693486
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

نمایشگاه قرآن

نمایشگاه قرآن

بازدید از نمایشگاه قرآن توسط خواهران بسیجی مسجد جامع ابوذر انجام گرفت.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بی مزار  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،در تاریخ 97/3/13 ساعت 17 عصر از نمایشگاه قرآن بازدید شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ