تاریخ : دوشنبه 27 فروردين 17:26
کد خبر : 678866
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

حلقه صالحین ریحانه الرسول

حلقه صالحین ریحانه الرسول

کارگاه چراغ خانه(مادرانه) با سخنرانی خانم قربانعلی برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بی مزار  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،در تاریخ 97/1/26 ساعت  18 کارگاه مادرانه با سخنرانی خانم قربانعلی و با حضور جوانان و مادران برگزار شد.

در ادامه مباحث کارگاه شامل تفسیر آیاتی از قرآن کریم و احکام،تفسیر جامع کبیره در برگرفت. همچنین خیراتی برای شادی روح پدر یکی از اعضای کارگاه همراه با قرائت سوره الرحمن-یس و فاتحه ای برای شادی روح آن مرحوم برگزارگردید.

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ