تاریخ : چهارشنبه 22 فروردين 14:09
کد خبر : 677242
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

حلقه صالحین ریحانه های بهشتی

حلقه صالحین ریحانه های بهشتی

کارگاه چراغ خانه (مادرانه) با سخنرانی خانم قربانعلی برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بی مزار  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،در تاریخ 97/1/19 ساعت 17 عصر حلقه صالحین ریحانه های بهشتی با حضور بسیجیان و سخنرانی خانم قربانعلی برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ