پایگاه مقاومت بسیج الفتح
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
839
محبوب
نشست اعضای شوراء برگزار شد
نشست اعضای شوراء برگزار شد

نشست اعضای شوراء برگزار شد

1397/04/16 11:47
جلسه اعضای شورا برگزار شد
جلسه اعضای شورا برگزار شد

یکشنبه 20 فروردین اولین جلسه اعضای شورادر سال 1396 برگزار شد.

1396/01/22 13:03
جلسه  اعضای شورا پایگاه الفتح برگزار شد
جلسه اعضای شورا پایگاه الفتح برگزار شد

جلسه اردیبهشت ماه اعضای شورا پایگاه الفتح ناحیه مقاومت بسیج حبیب ابن مظاهر برگزار شد.

1395/02/30 21:33