پایگاه مقاومت بسیج الفتح
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
836
محبوب
اردو یکروزه قم و جمکران برگزار می شود
اردو یکروزه قم و جمکران برگزار می شود

جمعه 22 دی ماه اردو یکروزه قم و جمکران برگزار می شود.

1396/10/22 11:00
اردو یکروزه قم و جمکران برگزار شد
اردو یکروزه قم و جمکران برگزار شد

اردو یکروزه قم و جمکران باحضور تعدادی از بسیجیان پایگاه برگزار شد.

1396/10/16 10:12