تاریخ : شنبه 16 تير 11:24
کد خبر : 700878
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

ایستگاه صلواتی  برپا شد

ایستگاه صلواتی برپا شد

ایستگاه صلواتی درپایگاه الفتح برپا شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الفتح  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، ، به همت واحد فرهنگی سوم خرداد ایستگاه صلواتی برپا شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ