تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 12:29
کد خبر : 694609
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

طرح سفره های علوی در پایگاه الفتح افتتاح شد.

طرح سفره های علوی در پایگاه الفتح افتتاح شد.

یکشنبه 30 اردیبهشت طرح سفره های علوی (بن نان) در پایگاه الفتح افتتاح شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الفتح  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به همت بسیج خواهران الفتح یکشنبه 30 اردیبهشت طرح سفره های علوی در پایگاه الفتح افتتاح شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ