نسخه چاپی - جلسه مشترک حوزه 252طه و پایگاه الفتح برگزار میشود
تاریخ : شنبه 23 دي 12:00
کد خبر : 638329
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه مشترک حوزه 252طه و پایگاه الفتح برگزار میشود

جلسه مشترک حوزه 252طه و پایگاه الفتح برگزار میشود

یکشنبه 24 دی ماه جلسه مشترک فرماندهی حوزه 252طه و فرماندهی و اعضای شورا، پایگاه الفتح برگزار میشود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الفتح  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، یکشنبه 24 دی ماه ساعت 15  جلسه مشترک باحضور  فرمانده محترم  حوزه 252طه ، فرمانده محترم پایگاه الفتح و اعضای شورا،  پایگاه الفتح برگزار میشود.

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ