پایگاه مقاومت بسیج الفتح
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
839
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج الفتح

توضيحات:  پایگاه مقاومت الفتح واقع در مسجد امام حسین (علیه السلام) خیابان ابوذر، خیابان شهید رزاقی یکی از عالی ترین پایگاه های حوزه252 طه است.
<p> پایگاه مقاومت الفتح واقع در مسجد امام حسین (علیه السلام) خیابان ابوذر، خیابان شهید رزاقی یکی از عالی ترین پایگاه های حوزه252 طه است.<br /> این پایگاه تحت فرماندهی خواهر جوانفرد واعضا شورای فعال می باشد.<br /> این فرمانده ازسال 1373مدیریت این پایگاه را برعهده دارد.<br /> شایان ذکراست که این پایگاه تعداد زیادی شهید دارد.</p>