تاریخ : دوشنبه 13 آذر 16:36
کد خبر : 614357
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نشست بصیرت افزایی

نشست بصیرت افزایی

نشست بصیرت افزایی در پایگاه خواهران شهید چمران

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،نشست با موضوع  بصیرت افزایی در پایگاه خواهران شهید چمران مسجد محمدی برگزار شد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ