تاریخ : دوشنبه 13 آذر 16:31
کد خبر : 614354
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

غبار روبی گلزار شهدا

غبار روبی گلزار شهدا

غبار روبی گلزار شهدا توسط پایگاه خواهران شهید چمران

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،غبار روبی گلزار شهدا توسط  پایگاه خواهران شهید چمران مسجد محمدی .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ