پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
18
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید چمران

توضيحات:  پایگاه بسیج خواهران شهید چمران واقع در خیابان ابوذر نرسیده به میدان مقدم مسجد محمدی می باشد، این پایگاه به فرماندهی خواهر صادقی می باشد.

پایگاه بسیج خواهران شهید چمران واقع در خیابان ابوذر نرسیده به میدان مقدم مسجد محمدی می باشد، این پایگاه به فرماندهی خواهر صادقی می باشد.

جلسات حلقه های صالحین این پایگاه در روز های سه شنبه و یکشنبه برگزار می گردد.فعالیت های فرهنگی این پایگاه شامل مکتب خانه قرآنی ، مهد و پیش دبستانی می باشد.