تاریخ : یکشنبه 22 مهر 12:14
کد خبر : 719368
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

* اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند *

* اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند *

پک های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند اهدا گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید عسگری  حوزه 252 طه  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،با شروع سال تحصیلی جدید و به همت پایگاه شهید عسگری، پک های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند اهدا گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ