قسم | اجتماعی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید عسگری
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
168
محبوب

بسیجی شدید مبارک است اما بسیجی بمانید
بسیجی شدید مبارک است اما بسیجی بمانید
    تاریخ› یکشنبه 03 بهمن 1395 - 22:11

خواهران بسیجی پایگاه شهید عسگری ،پاکتهای مخصوصی برای کارت عضویت بسیجیان تهیه نمودند.

RSS