پایگاه مقاومت بسیج الحدید
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
196
محبوب
باز هم نخواهید توانست
باز هم نخواهید توانست

همه ای حرکات دشمن پاتک انقلاب است.

1396/10/21 10:04
رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:
رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:

باید به اعتراضات مردمی نسبت به موسسات مالی پاسخ داده شود.

1396/10/21 09:36
اینها یکسان نیستند
اینها یکسان نیستند

مسئولان باید بین روشنگر و آدم کشان تفاوت قائل باشند.

1396/10/21 09:16
مردم گله مندند
مردم گله مندند

درد مردم رسانه انقلابی می خواهد.

1396/10/20 08:21
دغدغه مردم فراموش نشود
دغدغه مردم فراموش نشود

ملتی که مشکل اقتصادی دارند به اموال عمومی آسیب نمیرسانند.

1396/10/18 08:07
مردم ما در مقابل فتنه خودشان به پا خواستند.
مردم ما در مقابل فتنه خودشان به پا خواستند.

راه را برای نفوذ هر بیگانه ای خواهیم بست.

1396/10/16 17:50
آگاه باشیم
آگاه باشیم

حضور پر شور مردم در اعتراض به آشوب های خیابانی

1396/10/16 17:44
پاسخ به فتنه ها
پاسخ به فتنه ها

حضور پرشور مردم برای باطل کردن نقشه های دشمنان کشور

1396/10/16 17:33
ما تا آخر ایستاده ایم
ما تا آخر ایستاده ایم

راه را برای نفوذ هر بیگانه ای خواهیم بست.

1396/10/16 17:28
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

مردم مواضع خود را در برابر دشمن نشان دادند.

1396/10/16 17:23
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

مردم ایستاده اند.

1396/10/16 17:12
پاسخ به فتنه ها
پاسخ به فتنه ها

مردم مواضع خود را در برابر دشمنان کشور نشان دادند.

1396/10/16 12:31