پایگاه مقاومت بسیج الحدید
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
196
محبوب
حکومت ایران متولد مردم و برای مردم است.
حکومت ایران متولد مردم و برای مردم است.

رییس جمهور آمریکا می گوید حکومت ابران از مردمش می ترسد.

1396/10/21 13:25
زخم مشکلات کشور باید درمان شود
زخم مشکلات کشور باید درمان شود

مطالبات صادقانه مردم به حق از حرکات وحشیانه جداست.

1396/10/21 13:12
دشمن مرتبا پاتک میکند و هر مرتبه هم شکست میخورد
دشمن مرتبا پاتک میکند و هر مرتبه هم شکست میخورد

نتوانستید باز هم نخواهید توانست.

1396/10/21 13:01
کی قربان ایران رفته اید که میگویید جانم فدای ایران؟؟؟
کی قربان ایران رفته اید که میگویید جانم فدای ایران؟؟؟

اما چه زمانی در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کرده اید؟؟

1396/10/21 12:56
پاسخ رهبر معظم انقلاب به گله مندان
پاسخ رهبر معظم انقلاب به گله مندان

من مدام به مسئولین تذکر میدهم.

1396/10/21 12:51
مردم گله مندند
مردم گله مندند

درد مردم رسانه انقلابی می خواهد.

1396/10/20 11:51
ما تا آخر ایستاده ایم
ما تا آخر ایستاده ایم

مردم با وجود هرگونه مشکلات اقتصادی راه را بر بیگانگان خواهند بست.

1396/10/18 11:52
حضور پر شور مردم برای باطل کردن نقشه های دشمنان
حضور پر شور مردم برای باطل کردن نقشه های دشمنان

مردم ما در مقابل فتنه خودشان به پا خواستند.

1396/10/18 11:45
اجازه دخالت نمی دهیم!
اجازه دخالت نمی دهیم!

به مشکلات اعتراض داریم اما با دخالت هر بیگانه ای در امور کشور مخالفیم.

1396/10/16 21:59
مردم ما در مقابل فتنه خودشان به پا خواستند.
مردم ما در مقابل فتنه خودشان به پا خواستند.

راه را برای نفوذ هر بیگانه ای خواهیم بست.

1396/10/16 21:20
آگاه باشیم
آگاه باشیم

حضور پر شور مردم در اعتراض به آشوب های خیابانی

1396/10/16 21:14
پاسخ به فتنه ها
پاسخ به فتنه ها

حضور پرشور مردم برای باطل کردن نقشه های دشمنان کشور

1396/10/16 21:03
ما تا آخر ایستاده ایم
ما تا آخر ایستاده ایم

راه را برای نفوذ هر بیگانه ای خواهیم بست.

1396/10/16 20:58
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

مردم مواضع خود را در برابر دشمن نشان دادند.

1396/10/16 20:53
پاسخ به فتنه ها
پاسخ به فتنه ها

مردم مواضع خود را در برابر دشمنان کشور نشان دادند.

1396/10/16 16:01