پایگاه مقاومت بسیج الحدید
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
196
محبوب
باز هم نخواهید توانست
باز هم نخواهید توانست

همه ای حرکات دشمن پاتک انقلاب است.

1396/10/21 10:04
جانم فدای ایران!!!
جانم فدای ایران!!!

شما کی قربان ایران رفتید؟؟؟

1396/10/21 09:59
رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:
رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:

باید به اعتراضات مردمی نسبت به موسسات مالی پاسخ داده شود.

1396/10/21 09:36
اینها یکسان نیستند
اینها یکسان نیستند

مسئولان باید بین روشنگر و آدم کشان تفاوت قائل باشند.

1396/10/21 09:16
مردم گله مندند
مردم گله مندند

درد مردم رسانه انقلابی می خواهد.

1396/10/20 08:21
ما تا آخر ایستاده ایم
ما تا آخر ایستاده ایم

مردم با وجود هرگونه مشکلات اقتصادی راه را بر بیگانگان خواهند بست.

1396/10/18 08:22
دغدغه مردم فراموش نشود
دغدغه مردم فراموش نشود

ملتی که مشکل اقتصادی دارند به اموال عمومی آسیب نمیرسانند.

1396/10/18 08:07
آب در آسیاب دشمن نریزیم
آب در آسیاب دشمن نریزیم

راه حل مشکلات اقتصادی خشونت و آسیب به اموال عمومی نیست.

1396/10/18 08:02
با وجود هر مشکلی اجازه دخالت نمی دهیم.
با وجود هر مشکلی اجازه دخالت نمی دهیم.

مردم از گرانی و فساد اقتصادی معترضند اما هرگز با دخالت دشمنان موافقت نخواهند کرد.

1396/10/18 07:50
مسئولان پاسخ!
مسئولان پاسخ!

مسئولان صدای مردم را بشنوید.

1396/10/16 17:55
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

خشونت کدام مشکل را حل خواهد کرد؟

1396/10/16 17:17
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

مردم ایستاده اند.

1396/10/16 17:12
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

مردم با وجود هرنوع مشکلی راه را بربیگانگان خواهند بست.

1396/10/16 16:41
ما تا آخر ایستاده ایم
ما تا آخر ایستاده ایم

حضور پرشور مردم برای باطل کردن نقشه های دشمنان

1396/10/16 15:59
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

هرکس به وقت یاری رهبرش در خواب باشد زیر لگد دشمن بیدار میشود.

1396/10/16 15:50