تاریخ : پنجشنبه 21 دي 09:42
کد خبر : 638368
سرویس خبری : پوستر
 

زخم مشکلات کشور باید درمان شود

پوستر

زخم مشکلات کشور باید درمان شود

مطالبات صادقانه مردم به حق از حرکات وحشیانه جداست.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ