تاریخ : پنجشنبه 21 دي 09:36
کد خبر : 638364
سرویس خبری : پوستر
 

رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:

رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم تاکید کردند:

باید به اعتراضات مردمی نسبت به موسسات مالی پاسخ داده شود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ