تاریخ : پنجشنبه 21 دي 09:26
کد خبر : 638354
سرویس خبری : پوستر
 

کی قربان ایران رفته اید که میگویید جانم فدای ایران؟؟؟

پوستر

کی قربان ایران رفته اید که میگویید جانم فدای ایران؟؟؟

اما چه زمانی در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کرده اید؟؟سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ