تاریخ : پنجشنبه 21 دي 09:16
کد خبر : 638347
سرویس خبری : پوستر
 

اینها یکسان نیستند

پوستر

اینها یکسان نیستند

مسئولان باید بین روشنگر و آدم کشان تفاوت قائل باشند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ