پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

رای به سایت :
170
محبوب
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

پوستر شهادت امام صادق

1397/04/16 15:14
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

پوستر شهادت امام صادق

1397/04/16 15:12
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

پوستر شهادت امام صادق

1397/04/16 15:04
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

تولیدات گرافیکی_حقوق بشر

1397/04/04 12:40
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

تولیدات گرافیکی_حقوق بشر

1397/04/04 12:36
تولیدات گرافیکی
تولیدات گرافیکی

تولیدات گرافیکی_حقوق بشر

1397/04/04 12:18
پوستر
پوستر

یاصاحب الزمان العجل.

1396/04/06 18:41
پوستر
پوستر

ازآخرمجلس شهداراچیدند.

1396/04/06 18:38
پوستر
پوستر

شهیدمحمودرضابیضایی.

1396/04/06 18:36
پوستر
پوستر

شهداهمیشه زنده اند.

1396/04/06 18:34
پوستر
پوستر

شهیدطهرانی مقدم.

1396/04/06 18:31
قیام خونین 17 شهریور
قیام خونین 17 شهریور

به همت گروه فضای مجازی پایگاه کمیل و به مناسبت قیام خونین 17 شهریور توسط ریم شاهنشاهی طاغوت پوستری طراحی و منتشر کرد.

1395/06/17 16:19
جمعه سیاه
جمعه سیاه

به همت گروه فضای مجازی پایگاه کمیل و به مناسبت قیام خونین 17 شهریور توسط ریم شاهنشاهی طاغوت پوستری طراحی و منتشر کرد.

1395/06/17 16:09
پیوند آسمانی
پیوند آسمانی

به همت فضای مجازی پایگاه کمیل و به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا پوستری طراحی و منتشر گردید.

1395/06/14 16:11
پیوند آسمانی
پیوند آسمانی

به همت فضای مجازی پایگاه کمیل و به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا پوستری طراحی و منتشر گردید.

1395/06/14 16:02
عید رمضان
عید رمضان

به همت گروه فضای مجازی پایگاه کمیل و همزمان با عید سعید فطر پوستری تهیه و منتشر شد .

1395/04/15 17:24
عید صیام
عید صیام

به همت گروه فضای مجازی حوزه 248 ایمان و به مناسبت عید سعید فطر پوستری تهیه و منتشر شد .

1395/04/15 17:11