تاریخ : شنبه 19 خرداد 16:37
کد خبر : 695457
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

مراقبت خدا

مراقبت خدا

دیوار موش دارد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج فاطمیه  حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،اگر به جای گفتن:
دیوار موش دارد و موش گوش دارد،
بگوییم:

"فرشته ها در حال نوشتن هستند..."

نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر دارد!

قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم:

بچه را ول کردی به امان خدا !
ماشین را ول کردی به امان خدا !
خانه را ول کردی به امان خدا !

و اینطور شد که "امان خدا" شد: مظهر ناامنی!

ای کاش میدانستیم امن ترین جای عالم، امان خداستسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ