تاریخ : شنبه 19 خرداد 16:29
کد خبر : 695451
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

مدرسه معین

مدرسه معین

تحلیلی بر حادثه تجاوز به دانش آموزان مدرسه معین

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهداء  حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، تحلیلی بر حادثه تجاوز به دانش آموزان مدرسه معین
مقصر کیست؟ ریشه های ماجرا؟ سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ