تاریخ : شنبه 16 تير 14:51
کد خبر : 700947
سرویس خبری : پوستر
 

تولیدات گرافیکی

تولیدات گرافیکی

پوستر حقوق بشر

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا  حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،فضای مجازی پایگاه تاسوعا پوستری با موضوع حقوق بشر طراحی نموده است.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ