تاریخ : شنبه 16 تير 14:30
کد خبر : 700939
سرویس خبری : پوستر
 

تولیدات گرافیکی

تولیدات گرافیکی

پوستر حقوق بشر

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا  حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، فضای مجازی پایگاه تاسوعا پوستری با موضوع حقوق بشر طراحی نموده است.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ