پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

رای به سایت :
788
محبوب

29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد.
پوستر/
29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد.
    تاریخ› جمعه 29 اسفند 1393 - 13:28

پایگاه مقاومت کمیل به مناسبت 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، تقدیم میکند:

RSS