پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
23
محبوب

برگزاری هیت به مناسبت اربعین حسینی
اربعین حسینی 96
برگزاری هیت به مناسبت اربعین حسینی
    تاریخ› پنجشنبه 25 آبان 1396 - 20:34

هیئت به مناسبت اربعین حسینی در در منزل یکی از بسیجیان برگزار شد.