پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
23
محبوب

امیر علیزاده

تاریخ شهادت:  1362-05-10
محل شهادت:  مهران

شادی روح پاکش صلوات