پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
23
محبوب

علی صفرزاده

تاریخ شهادت:  1362-12-02
محل شهادت:  فکه

شادی روح پاکش صلوات