پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
23
محبوب

اکبر پروانه پور

تاریخ شهادت:  1362-12-10
محل شهادت:  جزیره مجنون

شادی روح پاکش صلوات