پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
23
محبوب

اسماعیل شیخ ها

تاریخ شهادت:  1361-03-01
محل شهادت:  کردستان

شادی روح پاکش صلوات