تاریخ : چهارشنبه 13 تير 23:57
کد خبر : 700501
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی

جلسه هفتگی

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی با حضور اعضای شورا برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید ربیعی  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، در مورخه سیزدهم تیر ماه جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی باحضور اعضای شورا برگزار گردید.در این جلسه از سوی عملیات حوزه ،بازدید به عمل آمد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ