تاریخ : دوشنبه 11 تير 00:26
کد خبر : 700052
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نشست حلقه صالحین پایگاه شهید ربیعی

حلقه صالحین

نشست حلقه صالحین پایگاه شهید ربیعی

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید ربیعی برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید ربیعی  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، در مورخه دهم تیر ماه جلسه صالحین پایگاه شهید ربیعی برگزار گردید. همچنین اعضای جدید حلقه صالحین باهم در زمینه فعالیتهای خود به بحث وگفتگو پرداختند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ