تاریخ : پنجشنبه 13 مهر 20:35
کد خبر : 566857
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی

جلسه هفتگی

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی

جلسه هفتگی پایگاه شهید ربیعی با حضور صالحین برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید ربیعی  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، در مورخه دوازدهم مهر ماه جلسه هفتگی باحضور اعضای فعال و صالحین برگزار شد.در این جلسه از زحمات صالحین پایگاه در خصوص فعالیتهای آنان در تابستان تشکر وقدردانی شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ