قسم | صفحه نخست
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
سه شنبه 30 مرداد 1397 -

رای به سایت :
445
محبوب
اخبار پایگاه
ادامه مطالب ...
پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
توضيحات : پایگاه شهیدان جاوید پور مزین به نام دو شهید والا مقام، سردار حسین جاوید پور و بسیجی دلاور علی جاوید پور می باشد.
معرفی پایگاه
  • شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان...

  • شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان...

  • بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین...

  • تمرینات پینگ پنگ توسط جوانه های...

  • شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام
گذشته
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در...
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور  در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر نماز...
بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درزمین...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه