پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 05 خرداد 1398 -

رای به سایت :
455
محبوب
نظافت و مرتب نمودن وسایل و لباس های گشت پایگاه شهیدان جاویدپور
نظافت و مرتب نمودن وسایل و لباس های گشت پایگاه شهیدان جاویدپور

مردان بی اذعای بسیجی شهیدان جاویدپوراز کوچک و بزرگ در امور پایگاه شرکت می کنند .

1397/04/06 08:13
تمرین دونفره پینگ پنگ  بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین دونفره پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

تمرین دونفره پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور ادامه دارد .

1397/04/05 21:43
مسابقات  دوبل پینگ پنگ اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات دوبل پینگ پنگ اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور

اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور مسابقات دوبل پینگ پنگ را آغاز کردند .

1397/04/04 12:51
مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مسابقات پینگ پینگ شرکت کردند .

1397/04/04 12:42
آمورش تعمیر و بازسازی لوازم منزل به چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آمورش تعمیر و بازسازی لوازم منزل به چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

تعمیر و بازسازی لوازم به نیت صرفه جوئی در تولیدات ملی به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورآموزش داده شد .

1397/04/03 09:31
شامگاه اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد ابوذر
شامگاه اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد ابوذر

شامگاه اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد ابوذر برگزارگردید .

1397/04/03 09:18
فرمانده خداحافظ
فرمانده خداحافظ

پیام تسلیت بمناسبت در گذشت فرماندهی مقتدر و انسانی وارسته از طرف پایگاه شهیدان جاوید پور صادر شد.

1397/03/27 21:10
تزئین جایگاه استثنایی و بسیار دیدنی مراسم شبی با شهداء در مزار پاک شهداء در بهشت زهرا (س)
تزئین جایگاه استثنایی و بسیار دیدنی مراسم شبی با شهداء در مزار پاک شهداء در بهشت زهرا (س)

برپائی و تزیین چایگاه مراسم با شهداء در بهشت زهرا (س) توسط خادمین بی ادعای پایگاه شیهدان جاویدپور انجام پذیرفت .

1397/03/26 11:16
جضور استاد فوداجی معلم برجسته قرآن کریم در مراسم شبی با شهدا
جضور استاد فوداجی معلم برجسته قرآن کریم در مراسم شبی با شهدا

استاد برجسته قرآن کریم جناب آقای فوداجی در مراسم شبی با شهدا حضور یافتند .

1397/03/26 11:01
مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور در ماه میمانی خدا در قطعه شهداء بهشت زهرا (س)
مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور در ماه میمانی خدا در قطعه شهداء بهشت زهرا (س)

مراسم شبی با شهدا با حضور اعضای بسیج پایگاه شهیدان جاویدپور با خانواده در بهشت زهرا (س) در ماه مبارک رمضان برگزار گردید.

1397/03/26 10:23
ادای نماز ظهر و عتصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
ادای نماز ظهر و عتصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین ناز ظهر و عصر روز جمعه را در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) اقامه کردند .

1397/02/30 09:07
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آداب و شرایط واحکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور آموزش داده شد .

1396/10/30 20:39
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

1396/10/30 20:33
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن(ع) شرکت کردند .

1396/10/30 20:28
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/30 17:35
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل آقای حاج عباس کمالی برگزارگردید.

1396/10/23 13:50
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مراسم پرفیض زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/23 12:53
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) درنماز ظهرو عصرشرکت کردند .

1396/10/23 12:02
 شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

نماز فرمان قاطع الهی است و جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور مصمم به اجرای آن هستند .

1396/10/23 11:50
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در جلسه حلقه های معرفت پایگاه شرکت کردند .

1396/10/22 12:04

1 2 3 4... 14