پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
323
محبوب
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل آقای حاج عباس کمالی برگزارگردید.

1396/10/23 10:20
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مراسم پرفیض زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/23 09:23
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) درنماز ظهرو عصرشرکت کردند .

1396/10/23 08:32
 شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

نماز فرمان قاطع الهی است و جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور مصمم به اجرای آن هستند .

1396/10/23 08:20
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در جلسه حلقه های معرفت پایگاه شرکت کردند .

1396/10/22 08:34
شرکت درنماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع)
شرکت درنماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع)

نماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع) خوانده شد .

1396/10/22 08:19
قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور اجراشد .

1396/10/22 08:10
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه  صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین صبح جمعه در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/22 08:00
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک مسابقه دوستانه فوتبال ترتیب دادند.

1396/10/22 07:54
خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور روز جمعه نماز ضهر و عصر را درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) خواندند .

1396/10/20 12:31
ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

روخوانی و ادامه حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور ادامه دارد .

1396/10/20 10:57
 بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه
بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه همیشگی است .

1396/10/20 10:47
آموزش و تمرین آموزش صلواتی پاور پوینت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش و تمرین آموزش صلواتی پاور پوینت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهر هفته آموزش و تمرین پاورپوینت دارند .

1396/10/20 10:37
ادامه مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
ادامه مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور ادامه دارد .

1396/10/20 10:23
بازی تفریحی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی
بازی تفریحی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی

جوانه های صالحین بار دیگر در پارک تهرانی مشغول مسابقه دوستانه فوتبال شدند .

1396/10/20 10:17
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور با حضور صبحگاهی خود در دعای پرفیض ندبه شرکت کردند .

1396/10/20 10:01
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت پرفیض عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت پرفیض عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت پرفیض عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/10/20 09:53
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای یاسین صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای یاسین صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای یاسین صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/20 09:43
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

بحث آثار و برکات نماز اول وقت و جماعت برای جوانه های صالحین بازگوشد .

1396/10/20 09:37
برگزاری شامکاه بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در روزهای فتنه
برگزاری شامکاه بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در روزهای فتنه

بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور علیرغم فتنه 96 با حضور خود دشمن را ناامید کردند .

1396/10/20 08:30

1 2 3 4... 13