پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
455
محبوب
شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1397/02/23 19:04
بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین

بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

1397/02/23 18:54
آموزش روانخوانی قرآن  جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش روانخوانی قرآن جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش روانخوانی قرآن جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/23 18:43
بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/20 13:15
بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزارگردید .

1397/02/20 13:08
بازی سرگرم کننده  پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزارشد .

1397/02/20 13:00
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت در صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت در صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت در صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/02/20 12:56
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/02/20 12:49
بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور اجرا شد .

1397/02/18 20:10
ورزش و نرمش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
ورزش و نرمش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین

ورزش و نرمش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین با شور و شعف برگزار شد .

1397/02/18 19:55
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/02/18 19:42
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/18 19:34
مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

1397/02/18 18:54
تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور

تمرین جذاب پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1397/02/18 18:03
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/02/17 19:52
آموزش روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در محیط پایایگاه برگزار شد .

1397/02/17 19:38
نرمش و ورزش توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
نرمش و ورزش توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین

نرمش و ورزش توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

1397/02/17 19:18
بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی سرگرم کننده ی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/17 19:10
سرگرمی بازی های رایانه ای توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
سرگرمی بازی های رایانه ای توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور

سرگرمی بازی های رایانه ای توسط جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1397/02/17 19:02
حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج)
حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج)

حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج) برگزار شد .

1397/02/17 18:49