پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
339
محبوب
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع) درنماز مغرب و عشاء برگزار شد.

1396/11/28 14:18
مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع)
مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع)

9 نفر مکبرین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) تکبیر می گویند.

1396/11/24 13:20
آموزش پینگ پنگ به جوانه های  بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش پینگ پنگ به جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور دریک بازی دوستانه پینگ پنگ شرکت کردند .

1396/11/19 17:19
گزارش تصویری روز برفی تهران جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
گزارش تصویری روز برفی تهران جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

روز برفی تهران هم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور خوش گذشت .

1396/11/16 15:44
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین در نمازجماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/11/15 17:02
شرکت بسجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت بسجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

در حشن میلاد باسعادت گوهرتابناک آسمان ولایت حضرت زینب (س) بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور شرکت کردند .

1396/11/06 10:22
مسابقات شرایط سنی آزاد پینگ پنگ دوبل پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات شرایط سنی آزاد پینگ پنگ دوبل پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقات پینگ پنگ دوبل پایگاه شهیدان جاوید پور در شرایط سنی آزاد برگزار شد.

1396/11/06 10:03
برگزاری مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
برگزاری مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن یک مسابقه دوستانه برگزارکردند .

1396/11/04 14:37
بازی پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور

بسیجیان به میمنت روز میلاد حضرت زینب (س) مسابقات پینگ پنگ در پایگاه اجراشد .

1396/11/04 12:46
مسابقات پر هیجان فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پر هیجان فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور

بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور در روز شادی مسابقات فوتبال دستی براه انداختند .

1396/11/04 12:40
روزی شادبرای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بمناسبت تولد مولود بی همتای جهان اسلام حضرت زینب کبری(س)
روزی شادبرای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بمناسبت تولد مولود بی همتای جهان اسلام حضرت زینب کبری(س)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بمناسبت میلاد حضرت زینب (س) شادی و پایکوبی کردند .

1396/11/04 12:28
آموزش اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

نحوه اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور آموزش داده شد .

1396/10/30 12:33
روز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
روز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)

وز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)

1396/10/30 12:14
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک مسابقه جذاب و دیدنی را در زمین چمن به نمایش گذاردند .

1396/10/29 16:43
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور با جذابیت تمام برگزارشد .

1396/10/29 16:07
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درمسابقات دوبل پینگ پنگ شرکت کردند .

1396/10/29 15:55
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهرروز در پایگاه برگزار میگردد .

1396/10/29 15:47
مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی
مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی برگزارگردید .

1396/10/29 15:28
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج

تشکیل جلسه حقله های صالحین تحت عنوان چرا نماز می خوانیم در پایگاه برگزارشد .

1396/10/29 15:24
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهرامامزاده حسن (ع) برگزارگردید .

1396/10/29 15:17

1 2