پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
شنبه 05 خرداد 1397 -

رای به سایت :
402
محبوب
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/09 11:36
شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در استخر 9دی
شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در استخر 9دی

شامگاه پایگاه شهیان جاویدپور با شکوه هرچه تمامتر در استخر 9 دی برگزار گردید .

1397/02/04 03:22
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/01/27 12:07
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

1397/01/27 11:30
شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام
شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام

شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام برگزار گردید .

1397/01/27 03:40
گزارش بیش از 2000 فعالیتهای پایگاه شهیدان جاوید پور درسال 1396
گزارش بیش از 2000 فعالیتهای پایگاه شهیدان جاوید پور درسال 1396

گرارش فعالیتهای پایگاه شیهدان جاوید پور درسال 1396 ار مزر 2000 فعالیت گذشت .

1397/01/26 07:52
اقامه نماز ظهر و عصر جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز ظهر و عصر جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور روز جمعه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) به نماز ایستادند .

1397/01/26 07:30
شروع مسابقات فوتبال دستی  جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
شروع مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه برگزارگردید .

1397/01/01 08:11
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/01/01 08:01
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

روخوانی و روانخوانی سوره مبارکه علق جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور تمرین شد .

1396/12/22 04:08
شرکت فعالانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت فعالانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال دارند .

1396/12/21 04:05
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نمازاول وقت ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت فعال داشتند .

1396/12/21 03:53
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت فعال دارند .

1396/12/21 03:48
شرکت جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع) شرکت کردتد.

1396/12/14 14:59
 تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد.

1396/12/12 13:17
شرکت جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده (ع) شرکت کردند .

1396/12/12 13:02
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر وعصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر وعصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر وعصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/12/12 12:55
آموزش روخوانی و قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور توسط استادبرجسته قرآن کریم
آموزش روخوانی و قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور توسط استادبرجسته قرآن کریم

آموزش روخوانی و قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور توسط استادفوداجی برگزار شد.

1396/12/08 14:29
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت کردند.

1396/12/07 14:56
نماز جماعت ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور نماز جماعت ظهر وعصر رادرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) خواندند.

1396/12/07 12:30

1 2 3