پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
پنجشنبه 03 خرداد 1397 -

رای به سایت :
401
محبوب
تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/09 12:56
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور دراقامه نماز مغرب وعشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/09 12:51
شرکت در نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت در نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت هر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/09 12:46
رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

رقابت های زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/06 12:25
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار شد .

1397/02/06 12:13
مسابقات جذاب و حساس  پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/06 12:04
تمرینات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ
تمرینات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ مرتب تمرین کردند .

1397/02/06 11:47
مسابقات حساس و جذاب دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات حساس و جذاب دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات حساس و جذاب دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/06 11:41
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در اقامه نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/06 11:35
اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در اقامه نماز ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/06 11:28
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین برگزار شد .

1397/02/02 15:22
آموزش پینگ پنگ حرفه ای به نونهالان بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد محمد یاری
آموزش پینگ پنگ حرفه ای به نونهالان بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد محمد یاری

آموزش پینگ پنگ حرفه ای به نونهالان بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد محمد یاری برگزار شد .

1397/02/02 14:48
آموزش زدن سرویس به جوان های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد فقیهی
آموزش زدن سرویس به جوان های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد فقیهی

آموزش زدن سرویس به جوان های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد فقیهی برگزار شد .

1397/02/02 14:44
رقابت های حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
رقابت های حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

رقابت های حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/02 14:40
مسابقات دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوبل پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزارشد .

1397/02/02 14:33
احترام به والدین موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
احترام به والدین موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

احترام به والدین موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور بوده است .

1397/02/02 14:29
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور اجرا شد .

1397/02/02 14:25
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت مغرب وعشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/02 14:16
اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در اقامه نماز ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/02/02 14:12
دیدارجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با قاری معظم نمایشگاه قرآن کریم درمصلی امام خمینی (ره)
دیدارجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با قاری معظم نمایشگاه قرآن کریم درمصلی امام خمینی (ره)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی (ره) با قاری کشور کورواسی دیدار و گفتگو کردند .

1397/01/31 10:59

1 2 3 4... 8