پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
339
محبوب
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/12/05 12:42
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/05 12:32
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/05 12:24
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهرو عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/12/05 12:13
مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/05 12:08
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1396/12/05 12:03
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/05 11:56
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک روز شاد رادر پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار کردند .

1396/12/05 11:46
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور برگزار شد .

1396/12/05 11:28
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج برگزار شد .

1396/12/05 11:16
بازدید حجت السلام و المسلمین سیدکاظم نصیری خمینی مبلغ فرهنگی سازمان زندانها از پایگاه شهیدان جاویدپور
بازدید حجت السلام و المسلمین سیدکاظم نصیری خمینی مبلغ فرهنگی سازمان زندانها از پایگاه شهیدان جاویدپور

حجت السلام و المسلمین سید کاظم نصیری خمینی مبلغ فرهنگی سازمان زندانها از پایگاه شهیدان جاویدپور بازدید کردند .

1396/12/04 11:15
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در استخر جانبازان
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در استخر جانبازان

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور لجظات شادی رادر استخر جانبازان سپری کردند .

1396/12/04 11:00
حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1396/12/04 10:54
نماز جماعت ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر وعصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/12/04 10:44
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/04 10:35
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/02 13:17
تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)

بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار شد .

1396/12/02 13:10
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1396/12/02 12:57
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/02 12:49
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در  پایگاه شهیدان جاوید پور
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در پایگاه شهیدان جاوید پور

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/01 15:39

1 2 3 4