پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
سه شنبه 27 شهريور 1397 -

رای به سایت :
448
محبوب
پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا
پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا

پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا برگزار شد .

1397/06/23 22:52
نصب بنرهای مقام معظم رهبری در نمایشگاه عاشورا توسط خادمان امام حسین (ع)
نصب بنرهای مقام معظم رهبری در نمایشگاه عاشورا توسط خادمان امام حسین (ع)

خادمان امام حسین (ع) بایاری خداوند متعال بنرهایی ازسخنان مقام معظم رهبری درنمایشگاه عاشورا نصب کردند.

1397/06/23 22:43
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا

نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا برگزار شد.

1397/06/23 21:43
راه اندازی کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع)
راه اندازی کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع)

کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع) بایاری خداوند متعال راه اندازی شد.

1397/06/23 21:37
پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا
پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا

پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا انجام شد.

1397/06/23 21:24
آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع)
آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع)

برنامه آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع) تکمیل شد.

1397/06/23 21:18
راه اندازی غرفه خرابه شام درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا
راه اندازی غرفه خرابه شام درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا

خادمان حضرت سیدالشهدا بایاری خداوندبلند مرتبه توانستند غرفه خرابه شام را تکمیل کنند.

1397/06/22 18:11
راه اندازی غرفه حجاب درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا
راه اندازی غرفه حجاب درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا

خادمان حضرت سیدالشهدا بایاری خداوندبلند مرتبه توانستند غرفه حجاب را تکمیل کنند.

1397/06/22 17:45
ذکر مصائب اهل بیت توسط روحانیت معظم درنمایشگاه عاشورا
ذکر مصائب اهل بیت توسط روحانیت معظم درنمایشگاه عاشورا

مراسم ذکر مصائب اهل بیت توسط روحانیت معظم درنمایشگاه عاشورا برگزار شد.

1397/06/22 14:59
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا

نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا برگزار شد.

1397/06/22 14:44
بستن اسپیس ها جهت دیوار نوشته ها توسط خادمان امام حسین (ع) درنمایشگاه عاشورا
بستن اسپیس ها جهت دیوار نوشته ها توسط خادمان امام حسین (ع) درنمایشگاه عاشورا

بستن اسپیس ها جهت دیوار نوشته ها توسط خادمان امام حسین (ع) درنمایشگاه عاشورا روبه اتمام است .

1397/06/22 14:24
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/04/26 15:15
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور  در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/04/26 15:10
بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درزمین چمن پارک فتح المبین یک مسابقه دوستانه برگزارکردند .

1397/04/21 14:16
تمرینات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد.

1397/04/21 14:10
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/04/21 14:03
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/04/21 13:58
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/04/17 08:45
مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی
مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی

مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی برگزار شد .

1397/03/26 08:57
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/03/26 08:50

1 2 3 4... 9