پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
455
محبوب
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در  نماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) در نماز جماعت ظهر و عصرشرکت فعال داشتند.

1397/02/12 13:29
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور صورت گرفت.

1397/02/12 13:23
امر به معروف و نهی از منکر موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
امر به معروف و نهی از منکر موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

امر به معروف و نهی از منکر موضوع حلقه معرفت این هفته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربود.

1397/02/12 13:20
مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین

مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین برگزار شد .

1397/02/12 11:43
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک فتح المبین
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک فتح المبین

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک فتح المبین از شور و شعف خاصی برخوردار بود .

1397/02/12 11:27
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

1397/02/12 11:20
اقامه نماز جماعت مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز جماعت مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) درنماز جماعت مغرب و عشاء شرکت کردند.

1397/02/12 11:13
شرکت پسیجیان شهیدان جاوید پور در جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت پسیجیان شهیدان جاوید پور در جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)

پسیجیان شهیدان جاوید پور در جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت فعال داشتند.

1397/02/12 11:07
آموزش مهارت های زندگی برای آینده جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش مهارت های زندگی برای آینده جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش مهارت های زندگی برای آینده جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/12 10:59
مسابقات جذاب و حساس  پینگ پنگ جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1397/02/09 19:21
روخوانی  قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/02/08 20:11
مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/01/31 10:12
بازی جذاب و سرگرم کننده  ورزش وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی جذاب و سرگرم کننده ورزش وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور بازی پرهیجان وسطی را در پایگاه اجرا کردند .

1397/01/31 10:03
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

1397/01/31 09:52
بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/01/31 09:42
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین برگزار شد .

1397/01/31 09:34
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

سرگرمی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با بازی های رایانه ای سپری شد.

1397/01/27 19:42
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی رایانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/01/20 20:19
آموزش سخت افزار به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش سخت افزار به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درحال آموزش سخت افزار کامپیوتر هستند .

1397/01/20 20:09
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1397/01/20 20:00

1 2 3 4... 5