پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
339
محبوب
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/04 12:25
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

1396/12/04 12:19
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی برگزار شد .

1396/12/04 12:11
مسابقات جذاب وپر هیجان پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب وپر هیجان پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب وپر هیجان پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور ابرگزار شد .

1396/12/04 12:01
بازی اسکوواش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
بازی اسکوواش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بازی اسکوواش رادر پارک تهرانی برگزار کردند .

1396/12/04 11:57
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پر فیض زیارت عاشورا صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پر فیض زیارت عاشورا صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای زیارت عاشورا صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/12/03 17:26
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برکزار شد.

1396/12/03 17:07
تمرینات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور ادامه دارد .

1396/12/03 16:54
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین واقعا دیدنی بود .

1396/12/03 16:33
مسابقات پر هیجان فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پر هیجان فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات پر هیجان فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور ادامه دارد .

1396/12/03 16:00
نماز جماعت مغرب و عشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)
نماز جماعت مغرب و عشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت مغرب وعشاء صحن مطهر امامزاده (ع)شرکت کردند .

1396/12/03 15:53
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/12/03 15:46
تمرین بالا رفتن و پائین آمدن جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور از لوله آتش نشانی پارک المهدی
تمرین بالا رفتن و پائین آمدن جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور از لوله آتش نشانی پارک المهدی

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در تمرین پایین آمدن لوله آتش نشانی پارک المهدی با جدیدیت تلاش کردند .

1396/12/01 08:34
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک فتح المبین
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک فتح المبین

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور یک روز شاد رادر پارک فتح المبین به گذراندند .

1396/12/01 08:20
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1396/12/01 08:11
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/01 08:04
تمرینات پینگ پنگ برای مسابقات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات پینگ پنگ برای مسابقات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرینات پینگ پنگ برای مسابقات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/01 07:59
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1396/12/01 07:55
مسابقات پرهیجان  پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک طالقانی
مسابقات پرهیجان پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک طالقانی

مسابقات پر هیجان پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در روز 22بهمن پارک طالقانی برگزار شد .

1396/12/01 07:47
بازی های  کامپیوتری  جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی های کامپیوتری جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی های کامپیوتری جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزارشد .

1396/11/30 16:20

1 2 3