پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

رای به سایت :
420
محبوب
فرمانده خداحافظ
فرمانده خداحافظ

پیام تسلیت بمناسبت در گذشت فرماندهی مقتدر و انسانی وارسته از طرف پایگاه شهیدان جاوید پور صادر شد.

1397/03/27 16:40
اموزش پیگ پنگ به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
اموزش پیگ پنگ به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر حال اموزش پینگ پنگ هستند

1397/03/27 11:56
مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی
مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی

مسابقات قرآنی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط استاد برجسته قرآن کریم استاد فوداجی برگزار شد .

1397/03/26 08:57
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
برگزاری حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/03/26 08:50
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/26 08:47
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/26 08:40
کمک به برقراری امنیت شب 23 رمضان در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) توسط پایگاه شهیدان جاویدپور
کمک به برقراری امنیت شب 23 رمضان در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) توسط پایگاه شهیدان جاویدپور

کمک به امنیت و کنترل ورودی شب 23 رمضان در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) توسط پایگاه شهیدان جاویدپور انجام پذیرفت .

1397/03/26 08:05
خادمین مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور
خادمین مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور

خادمین پایگاه شهیدان جاوید پور جهت برپایی مراسم شبی با شهداء با دهان روزه زحمت فراوان کشیدند.

1397/03/26 07:00
تزئین جایگاه استثنایی و بسیار دیدنی مراسم شبی با شهداء در مزار پاک شهداء در بهشت زهرا (س)
تزئین جایگاه استثنایی و بسیار دیدنی مراسم شبی با شهداء در مزار پاک شهداء در بهشت زهرا (س)

برپائی و تزیین چایگاه مراسم با شهداء در بهشت زهرا (س) توسط خادمین بی ادعای پایگاه شیهدان جاویدپور انجام پذیرفت .

1397/03/26 06:46
جضور استاد فوداجی معلم برجسته قرآن کریم در مراسم شبی با شهدا
جضور استاد فوداجی معلم برجسته قرآن کریم در مراسم شبی با شهدا

استاد برجسته قرآن کریم جناب آقای فوداجی در مراسم شبی با شهدا حضور یافتند .

1397/03/26 06:31
مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور در ماه میمانی خدا در قطعه شهداء بهشت زهرا (س)
مراسم شبی با شهداء پایگاه شهیدان جاوید پور در ماه میمانی خدا در قطعه شهداء بهشت زهرا (س)

مراسم شبی با شهدا با حضور اعضای بسیج پایگاه شهیدان جاویدپور با خانواده در بهشت زهرا (س) در ماه مبارک رمضان برگزار گردید.

1397/03/26 05:53
برگزاری مراسم شبی با شهدا با  اجرای گروه سرود شهید فرجی همراه بود .
برگزاری مراسم شبی با شهدا با اجرای گروه سرود شهید فرجی همراه بود .

پایگاه شهیدان جاوید پور مراسم شبی با شهدا را در بهشت زهرا (س) با دیدار شهیدان وپذیرای افطاری و اجرای گروه سرود و تلاوت قرآن کریم با صدای زیبا توسط استاد فوداجی و پذیرایی شام به انجام رساند .

1397/03/24 15:36
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در مسجد مولوی
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در مسجد مولوی

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برنامه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را در مسجد مولوی انجاام دادند .

1397/03/19 14:30
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/19 14:24
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب وعشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب وعشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب وعشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/19 13:54
آموزش مهارت های زندگی راه اندازی کولرآبی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش مهارت های زندگی راه اندازی کولرآبی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش مهارت های زندگی (راه اندازی کولرآبی) جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

1397/03/12 13:22
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/12 13:11
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/12 13:10
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )

جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

1397/03/12 13:06
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

1397/03/12 12:58

1 2 3 4... 61