پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
455
محبوب
شرکت بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در جشن دهه فجر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در جشن دهه فجر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور در جشن دهه فجر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

1396/11/24 20:05
شامگاه  پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم برگزار شد .

1396/11/24 19:47
دعوت از مربی پینگ پنگ به منظور آموزش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
دعوت از مربی پینگ پنگ به منظور آموزش جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مربی پینگ پنگ آقای محمد یاری به منظور آموزش به جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاویدحضوریافت .

1396/11/24 19:25
مسابقه فوتبال دوستانه  صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی
مسابقه فوتبال دوستانه صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی

مسابقه فوتبال دوستانه صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی برگزار شد .

1396/11/24 19:11
حضور جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در استخر شهدای جیحون
حضور جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در استخر شهدای جیحون

مسابقات شنا ی جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در استخر شهدای جیحون توّجه همه را جلب کرد .

1396/11/24 19:04
مسابقات پینگ پنگ دوبل توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پینگ پنگ دوبل توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پورمسابقات پینگ پنگ دوبل برگزار کردند .

1396/11/24 18:45
حفظ و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
حفظ و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر حفظ و روانخوانی قرآن کریم شرکت کردند .

1396/11/24 18:14
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر مسابقات دوستانه فوتبال دستی شرکت کردند .

1396/11/24 18:05
فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین مسابقات فوتبال برگزار کردند .

1396/11/24 17:56
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت در صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت کردند .

1396/11/24 17:41
شرکت در نماز ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت در نماز ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) در نماز ظهر وعصر شرکت کردند .

1396/11/24 17:25
مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع) با حضور جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور
مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع) با حضور جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور

9 نفر مکبرین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) تکبیر می گویند.

1396/11/24 16:50
حضور استاد برجسته علوم قرانی جناب آقای فوداجی در جمع بسیجیان  پایگاه شهیدان جاویدپور
حضور استاد برجسته علوم قرانی جناب آقای فوداجی در جمع بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور روانخوانی و قواعد قرآنی را آموزش می بینند .

1396/11/23 20:49
برنامه تایپ چشم بسته روزانه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
برنامه تایپ چشم بسته روزانه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

برنامه تایپ چشم بسته روزانه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1396/11/21 16:41
تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه همزه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه همزه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه همزه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوربر گزار شد .

1396/11/21 16:17
مسابقات دوستانه فوتبال درزمین چمن پارک فتح المبین توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال درزمین چمن پارک فتح المبین توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1396/11/21 16:05
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه برگزارگردید .

1396/11/21 16:01
مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوربرگزار شد .

1396/11/21 15:56
حلقه های معرفت با موضوع شکیات نماز برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
حلقه های معرفت با موضوع شکیات نماز برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جلسه شکیات نماز برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزارگردید .

1396/11/20 11:11
آموزش پینگ پنگ به جوانه های  بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش پینگ پنگ به جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور دریک بازی دوستانه پینگ پنگ شرکت کردند .

1396/11/19 20:49

1 2