پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
323
محبوب
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک مسابقه جذاب و دیدنی را در زمین چمن به نمایش گذاردند .

1396/10/29 16:43
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور با جذابیت تمام برگزارشد .

1396/10/29 16:07
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درمسابقات دوبل پینگ پنگ شرکت کردند .

1396/10/29 15:55
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهرروز در پایگاه برگزار میگردد .

1396/10/29 15:47
مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی
مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی برگزارگردید .

1396/10/29 15:28
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج

تشکیل جلسه حقله های صالحین تحت عنوان چرا نماز می خوانیم در پایگاه برگزارشد .

1396/10/29 15:24
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهرامامزاده حسن (ع) برگزارگردید .

1396/10/29 15:17
شامگاه  پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم

شامگاه این هفته با حضور استاد محترم جناب فوداچی معلم برجسته قرآن کریم در پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار گردید .

1396/10/29 15:06
یاد گیری پینگ پنگ جوانه های صالحین جدید پایگاه شهیدان جاویدپور
یاد گیری پینگ پنگ جوانه های صالحین جدید پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های تازه جذب شده پایگاه در حال یاد گیری پینگ پنگ میباشند .

1396/10/29 14:56
مسابقات پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقات دوستانه بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج انجام شد .

1396/10/29 14:47
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرین روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه انجام شد.

1396/10/29 14:40
روزی شاد برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک طالقانی
روزی شاد برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک طالقانی

روزی پر هیجان برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک طالقانی برگزار شد .

1396/10/27 13:29
مسابقات فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
مسابقات فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین یک مسابقه دوستانه با یک تیم دیگر مستقر در زمین چمن انجام دادند .

1396/10/25 11:45
مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

مسابقات تمام نشدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه برگزارشد.

1396/10/25 11:25
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر زمین چمن
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر زمین چمن

حلقه های جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن برگزارشد .

1396/10/25 10:29
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه  صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای ندبه این هفته شرکت فعال داشتند .

1396/10/24 15:40
آموزش کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در حال یادگیری کاممپیوتر هستند .

1396/10/24 11:36
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) ستودنی است .

1396/10/24 11:26
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک مسابقه دوستانه ترتیب دادند .

1396/10/24 11:18
مسابقات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور

بازی جذاب و هیجان انگیز پینگ پنگ کماکان در پایگاه شهیدان جاوید پورادامه دارد .

1396/10/23 17:13

1 2 3 4... 20