تاریخ : شنبه 19 خرداد 19:00
کد خبر : 695517
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در مسجد مولوی

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در مسجد مولوی

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برنامه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را در مسجد مولوی انجاام دادند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،به یمن برکت وجود نازنین حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی ، جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برنامه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را در مسجد مولوی انجاام دادند .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ