تاریخ : یکشنبه 23 ارديبهشت 19:04
کد خبر : 687073
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور

شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،به یمن برکت الهی ، شامگاه هفته پیش در استخر فجر با حداکثر بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ