تاریخ : یکشنبه 23 ارديبهشت 18:43
کد خبر : 687066
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

آموزش روانخوانی قرآن  جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش روانخوانی قرآن جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور

آموزش روانخوانی قرآن جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،به یمن برکت قرآن مجید ،آموزش روانخوانی قرآن  جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ